DOKUMENTAI

2021 m. LBF varžybų kalendoriaus projektas (bus patvirtintas LBF VK 1-ajame posėdyje)

AIBA Medicininės taisyklės (atnaujinta 2020 10 24)

AIBA Techninės ir varžybų taisyklės (atnaujinta 2020 10 24)

2020 m. LBF biudžeto projektas

2019 m. LBF finansinė ataskaita

2020 m. LBF varžybų kalendorius (Atnaujinta 2020 09 04)

2020 m. Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių, vyrų ir moterų bokso čempionato bendrieji nuostatai (Atnaujinta 2020 09 04)

2020 m. Lietuvos Respublikos Didžiųjų miestų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai (Atnaujinta 2020 09 04)

2020 m. Lietuvos Respublikos Rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai (Atnaujinta 2020 09 04)

AIBA pažyma dėl nėštumo nebuvimo (18 m. ir daugiau)

AIBA pažyma dėl nėštumo nebuvimo (iki 18 m.)

Dėl LBF Nario mokesčio

Lietuvos bokso federacijos Įstatai

2019 m. Lietuvos mokinių jaunių (2004-2005 m.) ir jaunučių (2006-2007 m.) bokso pirmenybių nuostatai

2019 09 28 LBF Neeilinės Konferencijos protokolas, Kėdainiai

2019 m. V. Karpačiausko turnyro nuostatai

Naujausios tarptautinės bokso federacijos (AIBA) taisyklės

2019 m. Tarptautinių varžybų kalendorius

2019 m. Lietuvos bokso federacijos varžybų kalendorius

2019 m. Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų bendrieji nuostatai

2019 m. Lietuvos didžiųjų miestų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų bendrieji nuostatai

2019 m. Lietuvos rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų bendrieji nuostatai

2019 m. Lietuvos bokso varžybų dalyvio kortelė

2019 m. Lietuvos komandinių bokso varžybų tvarkaraštis

2019 m. Lietuvos komandinių bokso varžybų nuostatai

2019 m. Lietuvos komandinių bokso varžybų tvarkaraštis

2020 m. Lietuvos bokso federacijos aukšto sportinio meistriškumo programa

2019 m. programos priemonių, kurių įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo 1 ir 2 pusmečio ataskaitos

2019 m. Lietuvos bokso federacijos didelio meistriškumo sporto programos projektas

2019 m. Lietuvos bokso federacijos biudžeto projektas patvirtintas 2019 m. kovo 23 d. eilinės – ataskaitos Konferencijos metu

2018 m. Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių bokso varžybų nuostatai

2018 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RAJONŲ SUAUGUSIŲJŲ, JAUNIMO, JAUNIŲ, JAUNUČIŲ BOKSO ČEMPIONATŲ BENDRIEJI NUOSTATAI (2018-08-21 versija).

Kvietimas į neeilinę-rinkiminę LBF Konferenciją 2018 m. birželio 09 d., Vilniuje Priedas Nr. 1; Priedas Nr. 2; Priedas Nr. 3.

Priedas prie 2018 metų Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionato nuostatų – dalyvio kortelė

2018 metų Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių bokso čempionato nuostatai

2018 m. Tarptautinių varžybų kalendorius

2018 m. Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo (2000 – 2001 m.) ir suaugusiųjų (1999 – 1977 m.), jaunių (2002 – 2003 m.) bei jaunučių (2004 – 2005 m.) bokso čempionatų nuostatai

2018 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RAJONŲ SUAUGUSIŲJŲ, JAUNIMO, JAUNIŲ, JAUNUČIŲ BOKSO ČEMPIONATŲ BENDRIEJI NUOSTATAI

2018 m. Lietuvos bokso federacijos kalendoriaus projektas: 1) moterys 2) vyrai 3) jaunimas 4) jauniai ir jaunučiai  5) bendras

2018 m. Lietuvos bokso federacijos biudžeto projektas patvirtintas LBF eilinėje-ataskaitos konferencijoje 2018 m. kovo 23 d., Vilniuje

2017 METŲ LIETUVOS MOKINIŲ JAUNIŲ (GIM. 2002 – 2003 M.) IR JAUNUČIŲ (GIM. 2004 – 2005 M.) BOKSO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI

2017 m. Lietuvos bokso federacijos kalendorius (Patvirtintas LBF VK posėdyje 2017-01-13 d.)

2017 metų Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo (gim. 1999-2000 m.) ir suaugusiųjų (gim. 1998-1976 m.), jaunių (gim. 2001–2002 m.) ir jaunučių (gim. 2003–2004 m.) bokso čempionatų bendri nuostatai

2017 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių bokso varžybų nuostatai

Lietuvos bokso federacijos raštas dėl 2017 m. nario mokesčio (2017-01-25)

2017 m. Lietuvos bokso čempionatų bendri nuostatai

2016 m. gruodžio 19 d. AIBA’os įstatų redakcija su pakeitimais:

Dokumentas Nr. 1; Dokumentas Nr. 2; Dokumentas Nr. 3.

2017 m. XII-ojo tarptautinio Dano Pozniako jaunimo bokso turnyro nuostatai (2017 kovo 6 – 12 d., Vilnius)

2017 m. Lietuvos Respublikos rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų bendri nuostatai

2016 m. Lietuvos bokso federacijos varžybų kalendorius (Patvirtinta 2016-01-14 LBF Vykdomojo komiteto posėdyje Nr. 1)

2016 metų Lietuvos mokinių jaunių ir jaunučių bokso pirmenybių nuostatai

2016 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių bokso varžybų nuostatai

2016 m. Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo ir suaugusiųjų, jaunių bei jaunučių bokso čempionatų nuostatai

Lietuvos bokso federacijos saugumo taisyklės

Lietuvos bokso federacijos etikos kodeksas, papildyta

Lietuvos bokso federacijos etikos kodeksas

Lietuvos bokso federacijos Manipuliavimo sporto varžybomis taisyklės

Lietuvos bokso federacijos 2011 – 2021 m. strateginis veiklos planas

2016 m. Lietuvos jaunučių čempionato nuostatai

Lietuvos bokso federacijos teisėjų sąrašas

2016 m. Lietuvos jaunių čempionato nuostatai

Lietuvos bokso federacijos Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas

2016-02-19 LBF raštas „Dėl nario mokesčio“ Nr. 33

Priedas prie 2016-02-19 LBF rašto „Dėl nario mokesčio“ Nr. 33

2016 m. Lietuvos jaunimo čempionato nuostatai

2016 m. Lietuvos bokso federacijos kalendoriaus projektas

2016 m. Lietuvos Respublikos suaugusiųjų vyrų ir moterų bokso čempionato nuostatai

2016 m. Lietuvos Respublikos rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų bendri nuostatai

2015 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių bokso varžybų nuostatai

2015 m. Lietuvos jaunučių čempionato nuostatai

2015 m. Lietuvos jaunimo bokso čempionato nuostatai

2015 m. Lietuvos bokso čempionato nuostatai

LBF 2015 m. finansinio plano projektas

LBF Narių sąrašas

2015 m. Lietuvos jaunių čempionatų nuostatai

2015 m. LBF kalendorius

LBF SPORTO RENGINIŲ IR VARŽYBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NUOSTATAI

2015 m. Lietuvos Respublikos kaimo bendruomenių suaugusiųjų, jaunimo, jaunučių bokso čempionatų bendri nuostatai

2014 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių bokso varžybų nuostatai

Žaidynių paraiškos forma

2014 metų LBF Kalendorius

Lietuvos jaunučių čempionato Marijampolėje. 2014.04.29-05.03 NUOSTATAI

AIBA dokumentai rusų k.

2014 metų Lietuvos jaunių čempionato Panevėžyje 02.25-03.01 NUOSTATAI

2014 metų kaimo bendruomenių čempionatų NUOSTATAI

2014 metų Lietuvos jaunimo čempionato Vilniuje 01.28-03.01 NUOSTATAI

2014 metų visų amžiaus grupių rinktinių sąrašai

2014 metų LR kaimo bendruomenių visų amžiaus grupių bendrųjų nuostatų projektas

2014 metų EUBC kalendorius

2013 metų Lietuvos jaunių žaidynių, Panevėžyje, nuostatai
* nuo š.m. taškai už sportininkų skaičių zoninėse varžybose skiriami nebus

WSB taisyklės (rusų k.)

APB taisyklės (rusų k.)

AIBA taisyklės (rusų k.)

2013 metų Lietuvos bokso kalendoriaus

2013 metų Lietuvos jaunių čempionato nuostatai

2013 metų Lietuvos čempionatų nuostatai

2013 metų Lietuvos bokso kalendoriaus projektas

2013 metų Lietuvos Respublikos kaimo bendruomenių suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai

Lietuvos jaunių pirmenybių nuostatai

Lietuvos jaunučių pirmenybių nuostatai

2012 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių sporto mokymų įstaigų ir klubų komandinių rezultatų; trenerių konkurso rezultatų; nugalėtojų ir prizininkų bei miestų, rajonų, savivaldybių rinktinių komandinių rezultatų lenteles pildymui

Įgaliojimo pavyzdys (pateikti registruojantis konferencijoje)

PARTNERYSTĖS SUTARTIS LBF

2012m. LBF NARIŲ PRIĖMIMO ATLEIDIMO TAISYKLĖS

LIETUVOS BOKSO FEDERACIJOS TEISĖJŲ SĄRAŠAS

2012m. LBF VARŽYBŲ KALENDORIUS

2012m. VARŽYBŲ NUOSTATAI

2012m. LIETUVOS JAUNUČIŲ ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI, priedai:

Forma Nr.1

Forma Nr.2

Forma Nr.3 (paraiška finalinėms varžyboms)

LIETUVOS JAUNUČIŲ ZONINĖS BOKSO VARŽYBOS. VILNIAUS ZONA

LIETUVOS JAUNUČIŲ ZONINĖS BOKSO VARŽYBOS, KAUNO ZONA

LIETUVOS JAUNUČIŲ ZONINĖS BOKSO VARŽYBOS,  ŽEMAITIJOS ZONA

LIETUVOS JAUNUČIŲ ZONINĖS BOKSO VARŽYBOS, PANEVĖŽIO ZONA