Priedas pire 2018 metų Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių vyrų ir moterų bokso čempionatų bendrų nuostatų, dalyvio kortelė

2018 12 vasario. Parengė Redakcija