Dokumentai
IBA Stebėtojo gairės (2024 03 03 redakcija)
IBA Techninės ir varžybų taisyklės (2024 03 03 redakcija)
IBA Narystės politika (2024 m. sausio mėn. redakcija)
IBA Organizaciniai nuostatai (2024 m. sausio mėn. redakcija)
IBA Drausmės ir etikos kodeksas (2024 m. sausio mėn. redakcija)
IBA reglamentas dėl asociacijos valdymo komitetų (2024 m. sausio mėn. redakcija)
Nepriklausomos, vientisos bokso laikysenos taisyklės (2024 m. sausio mėn. redakcija)
Tarptautinės bokso federacijos (IBA) įstatai (2024 m. sausio mėn. redakcija)
2024 m. Lietuvos Rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2024 m. Lietuvos Didžiųjų miestų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2024 m. Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
LBF Narių sąrašas (aktuali redakcija 2024 01 29)
2024 m. LBF varžybų kalendorius
2023 m. Lietuvos bokso federacijos ir savivaldybių biudžetinių sporto įstaigų bendradarbiavimo sutartis
2023 m. Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2023 m. Lietuvos Respublikos Didžiųjų miestų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2023 m. Lietuvos Respublikos Rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2023 m. Lietuvos bokso federacijos biudžeto projektas (patvirtintas 2023 04 01 LBF Ataskaitinėje Konferencijoje)
2023 m. LBF varžybų kalendorius
2023 m. Aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaitos
2024 m. Aukšto meistriškumo sporto programa
2022 04 13 Konferencijoje patvirtinti Lietuvos bokso federacijos įstatai, Registrų centre registruoti 2022 05 05
2022 04 13 Lietuvos bokso federacijos Konferencijoje patvirtinti įstatai
2022 m. Lietuvos bokso federacijos biudžeto projektas
2022 m. LBF varžybų kalendorius
2022 m. Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2022 m. Lietuvos Respublikos Didžiųjų miestų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2022 m. Lietuvos Respublikos Rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
Dalyvio kortelė
Lietuvos bokso federacijos Etikos ir drausmės komisijos veiklos nuostatai
Lietuvos bokso federacijos Etikos ir drausmės kodeksas
Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių, vyrų ir moterų bokso čempionatų Dalyvio kortelė
2021 m. Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių, vyrų ir moterų bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2024-2027 m. Lietuvos bokso federacijos Strateginis veiklos planas
2021 m. Lietuvos Respublikos Rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2021 m. Lietuvos Didžiųjų miestų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių, vyrų ir moterų bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2021 m. LBF biudžeto projektas
2021 m. LBF varžybų kalendorius
2021 m. LBF Aukšto meistriškumo programos įgyvendinimo ataskaita
2021 m. LBF Aukšto meistriškumo programa
2020 m. LBF Aukšto meistriškumo programos ataskaita
AIBA Medicininės taisyklės (atnaujinta 2020 10 24)
2020 m. LBF biudžeto projektas
2019 m. LBF finansinė ataskaita
2020 m. LBF varžybų kalendorius (Atnaujinta 2020 09 04)
2020 m. Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių, vyrų ir moterų bokso čempionato bendrieji nuostatai (Atnaujinta 2020 09 04)
2020 m. Lietuvos Respublikos Didžiųjų miestų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai (Atnaujinta 2020 09 04)
2020 m. Lietuvos Respublikos Rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai (Atnaujinta 2020 09 04)
AIBA pažyma dėl nėštumo nebuvimo (18 m. ir daugiau)
AIBA pažyma dėl nėštumo nebuvimo (iki 18 m.)
Dėl LBF Nario mokesčio
2019 m. Lietuvos mokinių jaunių (2004-2005 m.) ir jaunučių (2006-2007 m.) bokso pirmenybių nuostatai
2019 09 28 LBF Neeilinės Konferencijos protokolas, Kėdainiai
2019 m. V. Karpačiausko turnyro nuostatai
2019 m. Tarptautinių varžybų kalendorius
2019 m. Lietuvos bokso federacijos varžybų kalendorius
2019 m. Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų bendrieji nuostatai
2019 m. Lietuvos didžiųjų miestų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų bendrieji nuostatai
2019 m. Lietuvos rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų bendrieji nuostatai
2019 m. Lietuvos bokso varžybų dalyvio kortelė
2019 m. Lietuvos komandinių bokso varžybų tvarkaraštis
2019 m. Lietuvos komandinių bokso varžybų nuostatai
2019 m. Lietuvos komandinių bokso varžybų tvarkaraštis
2020 m. Lietuvos bokso federacijos aukšto sportinio meistriškumo programa
2019 m. programos priemonių, kurių įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo 1 ir 2 pusmečio ataskaitos
2019 m. Lietuvos bokso federacijos didelio meistriškumo sporto programos projektas
2019 m. Lietuvos bokso federacijos biudžeto projektas patvirtintas 2019 m. kovo 23 d. eilinės – ataskaitos Konferencijos metu
2018 m. Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių bokso varžybų nuostatai
2018 metų Lietuvos Respublikos rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai (2018-08-21 versija)
Priedas prie 2018 metų Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionato nuostatų – dalyvio kortelė
2018 metų Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių bokso čempionato nuostatai
2018 m. Tarptautinių varžybų kalendorius
2018 m. Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo (2000 – 2001 m.) ir suaugusiųjų (1999 – 1977 m.), jaunių (2002 – 2003 m.) bei jaunučių (2004 – 2005 m.) bokso čempionatų nuostatai
2018 metų Lietuvos Respublikos rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
2018 m. Lietuvos bokso federacijos kalendoriaus projektas: 1) moterys
2018 m. Lietuvos bokso federacijos kalendoriaus projektas: 2) vyrai
2018 m. Lietuvos bokso federacijos kalendoriaus projektas: 3) jaunimas
2018 m. Lietuvos bokso federacijos kalendoriaus projektas: 4) jauniai ir jaunučiai
2018 m. Lietuvos bokso federacijos kalendoriaus projektas: 5) bendras
2018 m. Lietuvos bokso federacijos biudžeto projektas patvirtintas LBF eilinėje-ataskaitos konferencijoje 2018 m. kovo 23 d., Vilniuje
2017 metų Lietuvos mokinių jaunių (gim. 2002 – 2003 M.) ir jaunučių (gim. 2004 – 2005 M.) bokso pirmenybių nuostatai
2017 m. Lietuvos bokso federacijos kalendorius (Patvirtintas LBF VK posėdyje 2017-01-13 d.)
2017 metų Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo (gim. 1999-2000 m.) ir suaugusiųjų (gim. 1998-1976 m.), jaunių (gim. 2001–2002 m.) ir jaunučių (gim. 2003–2004 m.) bokso čempionatų bendri nuostatai
2017 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių bokso varžybų nuostatai
Lietuvos bokso federacijos raštas dėl 2017 m. nario mokesčio (2017-01-25)
2017 m. Lietuvos bokso čempionatų bendri nuostatai
2017 m. XII-ojo tarptautinio Dano Pozniako jaunimo bokso turnyro nuostatai (2017 kovo 6 – 12 d., Vilnius)
2017 m. Lietuvos Respublikos rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų bendri nuostatai
2016 m. Lietuvos bokso federacijos varžybų kalendorius (Patvirtinta 2016-01-14 LBF Vykdomojo komiteto posėdyje Nr. 1)
2016 metų Lietuvos mokinių jaunių ir jaunučių bokso pirmenybių nuostatai
2016 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių bokso varžybų nuostatai
2016 m. Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo ir suaugusiųjų, jaunių bei jaunučių bokso čempionatų nuostatai
Lietuvos bokso federacijos saugumo taisyklės
Lietuvos bokso federacijos Manipuliavimo sporto varžybomis taisyklės
2016 m. Lietuvos jaunučių čempionato nuostatai
Lietuvos bokso federacijos teisėjų sąrašas
2016 m. Lietuvos jaunių čempionato nuostatai
Lietuvos bokso federacijos Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas
2016-02-19 LBF raštas „Dėl nario mokesčio“ Nr. 33
Priedas prie 2016-02-19 LBF rašto „Dėl nario mokesčio“ Nr. 33
2016 m. Lietuvos jaunimo čempionato nuostatai
2016 m. Lietuvos bokso federacijos kalendoriaus projektas
2016 m. Lietuvos Respublikos suaugusiųjų vyrų ir moterų bokso čempionato nuostatai
2016 m. Lietuvos Respublikos rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatų bendri nuostatai
2015 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių bokso varžybų nuostatai
2015 m. Lietuvos jaunučių čempionato nuostatai
2015 m. Lietuvos jaunimo bokso čempionato nuostatai
2015 m. Lietuvos bokso čempionato nuostatai
LBF 2015 m. finansinio plano projektas
2015 m. Lietuvos jaunių čempionatų nuostatai
2015 m. LBF kalendorius
LBF sporto renginių ir varžybų saugos ir sveikatos nuostatai
2015 m. Lietuvos Respublikos kaimo bendruomenių suaugusiųjų, jaunimo, jaunučių bokso čempionatų bendri nuostatai
2014 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių bokso varžybų nuostatai
Žaidynių paraiškos forma
2014 metų LBF Kalendorius
Lietuvos jaunučių čempionato Marijampolėje. 2014.04.29-05.03 nuostatai
2014 metų Lietuvos jaunių čempionato Panevėžyje 02.25-03.01 nuostatai
2014 metų kaimo bendruomenių čempionatų nuostatai
2014 metų Lietuvos jaunimo čempionato Vilniuje 01.28-03.01 nuostatai
2014 metų visų amžiaus grupių rinktinių sąrašai
2014 metų LR kaimo bendruomenių visų amžiaus grupių bendrųjų nuostatų projektas
2014 metų EUBC kalendorius
2013 metų Lietuvos jaunių žaidynių, Panevėžyje, nuostatai

* nuo š.m. taškai už sportininkų skaičių zoninėse varžybose skiriami nebus


WSB taisyklės (rusų k.)
AIBA taisyklės (rusų k.)
2013 metų Lietuvos bokso kalendoriaus
2013 metų Lietuvos jaunių čempionato nuostatai
2013 metų Lietuvos čempionatų nuostatai
2013 metų Lietuvos Respublikos kaimo bendruomenių suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių bokso čempionatų bendrieji nuostatai
Lietuvos jaunių pirmenybių nuostatai
Lietuvos jaunučių pirmenybių nuostatai
2012 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių sporto mokymų įstaigų ir klubų komandinių rezultatų; trenerių konkurso rezultatų; nugalėtojų ir prizininkų bei miestų, rajonų, savivaldybių rinktinių komandinių rezultatų lenteles pildymui
Įgaliojimo pavyzdys (pateikti registruojantis konferencijoje)
Partnerystės sutartis LBF
2012m. LBF narių priėmimo atleidimo taisyklės
Lietuvos bokso federacijos teisėjų sąrašas
2012m. LBF varžybų kalendorius
2012m. varžybų nuostatai
2012m. Lietuvos jaunučių žaidynių nuostatai
2012m. Lietuvos jaunučių žaidynių nuostatų priedai: Forma Nr.1
2012m. Lietuvos jaunučių žaidynių nuostatų priedai: Forma Nr.2
2012m. Lietuvos jaunučių žaidynių nuostatų priedai: Forma Nr.3 (paraiška finalinėms varžyboms)
Lietuvos jaunučių zonines bokso varžybos. Vilniaus zona
Lietuvos jaunučių zonines bokso varžybos. Kauno zona
Lietuvos jaunučių zonines bokso varžybos. Žemaitijos zona
Lietuvos jaunučių zonines bokso varžybos. Panevėžio zona

Translate »