Kėdainiuose prasidėjo Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas

2014 balandžio 09

news-art

Parengė Saulius Bagdonas 20:22 2014/04/09

Trečiadienį Kėdainių arenoje prasidėjo  Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas, kuriame startavo 56 vyrai ir 11 moterų. Stip­riau­si ša­ly­je (de­šim­ty­je vy­rų ir še­šio­se mo­te­rų svo­rio ka­te­go­ri­jo­se) iš­si­da­lins re­kor­di­nį me­da­lių komp­lek­tų skai­čių – net še­šio­li­ka. 

Pra­ėju­sių me­tų čem­pio­na­to svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 69 kg fi­na­le pa­de­mons­tra­vę vie­ną nuo­žmiau­sių ša­lies bok­so is­to­ri­jo­je ko­vų Eval­das Pe­traus­kas ir Ei­man­tas Sta­nio­nis šie­met, deja, ne­tu­rės ga­li­my­bės vėl su­si­kau­ti rin­ge. Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių pri­zi­nin­kas E.Pe­traus­kas šiuo me­tu ak­ty­viai ren­gia­si de­biu­tui pro­fe­sio­na­lų ly­go­je APB. “Eval­das šiuo me­tu in­ten­sy­viai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se me­di­ci­ni­niuo­se ty­ri­muo­se. Ne­tru­kus ruo­šia­mės pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su pro­fe­sio­na­lų bok­so ly­ga APB. Tai ir yra pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl ne­da­ly­vau­ja­me Lie­tu­vos bok­so čem­pio­na­te “, – kal­bė­jo olim­pie­čio tre­ne­ris Vla­di­mi­ras Ba­je­vas.

Var­žy­bo­se da­ly­vaus ir re­kor­di­nį, 15-ąjį čem­pio­no ti­tu­lą prieš me­tus iš­ko­vo­jęs Vi­ta­li­jus Su­ba­čius. Pa­gal šį ro­dik­lį jis ap­len­kė 14-ą kar­tų ša­lies pir­me­ny­bių auk­są iš­ko­vo­ju­sį Vi­dą Bi­čiu­lai­tį. Ar pa­vyks kau­nie­čiui tap­ti čem­pio­nu 16-ąjį kar­tą pa­aiš­kės jau netrukus.

Varžybų prog­ra­ma:

ba­lan­džio 10 d. 15.00 val. ket­virt­fi­na­lis;

ba­lan­džio 11 d. 15.00 val. pus­fi­na­lis;

ba­lan­džio 12 d. 13.00 val. fi­na­las;

Preliminarių kovų rezultatai:

VYRAI

Svorio kategorija iki 64 kg

Dimitrijus Bogdanovičius (Panevėžys) – Šarūnas Paplauskas (Klaipėda) WP 3:0

Svorio kategorija iki 75 kg

Paulius Petronis (Kaunas) – Liutauras Zelenekas (Kauno raj.) WP 3:0
Artūras Filipovičius (Vilnius) – Mantas Balčiauskas (Klaipėda) WO
Marius Palionis (Kaunas) – Remigijus Vaitkevičius (Klaipėda) WO
Tomas Pivorunas (Vilnius) – Vaidas Balčiauskas (Panevėžys) WP 3:0

Svorio kategorija virš 91 kg

Tomas Pakutinskas (Vilnius) – Mindaugas Sandanavičius (Alytus) WP 3:0
Tautvydas Plučius (Kėdainiai) – Ovidijus Lieponis (Jonava) WO
Paulius Prišmantas (Tauragė) – Mantas Rimdeika (Kauno raj.) WP 3:0
Tomas Bašinskas (Kaunas) – Marius Gerbutavičius (Kaunas) WO

MOTERYS

Svorio kategorija iki 60 kg

Ana Starovoitova (Vilnius) – Izaura Jokubauskaitė (Naujoji Akmenė) WO

Svorio kategorija virš 81 kg

Kristina Rimkutė (Klaipėda) – Šarūnė Parutytė (Klaipėda) WP 3:0

P.S. Paaiškinimas – 3r. RSC – nugalėjo aiškia persvara trečiajame raunde.
– WO – atsisakius oponentui.
– AB – atsisakius sekundantui.
– WP 22:22 (76:58) – mažaisiais taškais.

2013 me­tais Lie­tu­vos su­au­gu­sių­jų bok­so čem­pio­na­te auk­so me­da­lius iš­ko­vo­jo: Eve­li­na Ado­mu­ly­tė (iki 52 kg), Ana Sta­ro­voi­to­va (iki 60 kg), Vai­da Vals­ky­tė (iki 64 kg), Dei­mi­lė Gu­gai­tė (iki 75 kg), Kris­ti­na Rim­ku­tė (iki 81 kg), Ma­rius Vyš­niaus­kas(iki 49 kg), Taut­vy­das Step­šys (iki 52 kg), Rus­la­nas Jef­re­mo­vas (iki 56 kg), Gy­tis Vait­kus (iki 60 kg), Au­ri­mas Nau­džius (iki 64 kg), Ei­man­tas Sta­nio­nis (iki 69 kg), Man­tas Bal­čiaus­kas (iki 75 kg), Vla­di­mi­ras Mi­levs­kis (iki 81 kg), Vi­ta­li­jus Su­ba­čius (iki 91 kg) ir Ta­das Ta­ma­šaus­kas (virš 91 kg).

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

KITOS NAUJIENOS

Sunkiasvorių nokautai lėmė Lietuvos rinktinės pergalę prieš Daniją

2021 rugsėjo 13

news-1

Bokso ringas po atviru dangumi, atkaklios Lietuvos ir Danijos rinktinių…

SKAITYTI

Ringe po atviru dangumi susikaus Lietuvos ir Danijos bokso rinktinės

2021 rugsėjo 09

news-1

Rugsėjo 11 d. bokso gerbėjų laukia išskirtinis renginys. Marijampolės „Sūduvos“…

SKAITYTI

Kauno bokso federacijos prezidentu perrinktas Rimantas Rutkauskas

2021 rugsėjo 02

news-1

Laikinojoje sostinėje įvyko Kauno bokso federacijos Tarybos posėdis. Jame išrinktas…

SKAITYTI